Radio Caca <Metamons> Xem trước mô hình kinh tế trò chơi

Radio Caca <Metamons> Xem trước mô hình kinh tế trò chơi

Metamon NFT

Item

Tổng cung

Cấp
độ

Số lượng

Phân phối
ban đầu

Ghi chú

1

2,000,000

N

20,000

Airdrop

Airdrop 1,410 cho chủ sở hữu MPB. Airdrop cho những người chiến thắng trò chơi mỗi tuần. Và một số airdrop để tiếp thị và vận hành.

2

580,000

Farm

Ngày 13 tháng 9, 1000 Metamon hiếm cho stake. Nhiều hơn sẽ được phát hành theo đợt.

3

300,000

Sale on
RACA market

Ngày 10 tháng 9. chúng tôi đã bán hết 8000 Metamons. 200.000 RACA cho một Metamon. Giá sẽ cố định là 200.000 RACA

4

10,000

Other
Markets

bán tại opensea.io

5

1,100,000

Phần thưởng
trong trò chơi

Nếu bạn nhận được đủ số trứng Metamon Thường vỡ ra làm phần thưởng trong trò chơi, bạn sẽ nhận được Metamon bình thường.

6

20,000

R

10,000

Farm

Ngày 13 tháng 9, 1000 Metamon hiếm cho nông trại.
Stake 100 Rare Metamon đã ra mắt vào tháng 8

9

10,000

Phần thưởng
trong trò chơi

Nếu bạn nhận được đủ số trứng Metamon hiếm bị vỡ, bạn có thể nhận được Metamon hiếm R, Metamon hiếm SR, Metamon hiếm SSR hoặc hộp Kim cương theo một số tỷ lệ cược cơ bản. Tỷ lệ cược sẽ không được công bố. Bạn phải chơi để biết.

10

200

SR

200

Phần thưởng
trong trò chơi

11

20

SSR

20

Phần thưởng
trong trò chơi

Đối với những người nắm giữ MPB, tỷ lệ cược để nhận được R, hoặc SR, hoặc SSR-Metamon sẽ cao hơn 50% so với tỷ lệ cược cơ bản;
Đối với chủ sở hữu MML, tỷ lệ cược sẽ cao hơn 10% so với tỷ lệ cược ban đầu;
Đối với những người nắm giữ BMM, tỷ lệ cược sẽ cao hơn 5% so với tỷ lệ cược cơ bản.
Sức mạnh đặc biệt cho MPB, MML, BMM sẽ không hoạt động cho đến phiên bản 2.0 (30/11).
Đủ các mảnh vỡ trứng Metamon có thể được tạo thành một quả trứng Metamon. Số lượng mảnh vỡ cụ thể cần thiết để tạo ra một quả trứng Metamon sẽ được thông báo sau.

Kim cương vàng NFT

Item

Tổng cung

Rarity

Số lượng

Phân phối
ban đầu

Ghi chú

1

1,000,000

/

100,000

Airdrop

Airdrop 10.000 cho người sở hữu BMM. Airdrop cho những người chiến thắng trò chơi mỗi tuần .. Và một số airdrop để tiếp thị và vận hành.

2

300,000

Farm

Ngày 13 tháng 9 năm 1000 cho trang trại. Nhiều hơn sẽ được phát hành theo đợt.

3

200,000

Sale on
RACA market

Ngày 10 tháng 9. bán 2000. Bạn luôn phải sử dụng RACA để mua. Giá sẽ cố định ở mức 100.000 RACA để nhận được một hộp Kim cương.

4

400,000

Phần thưởng
trong trò chơi

Bạn sẽ nhận được các mảnh vỡ trứng Metamon làm phần thưởng trong trò chơi. Nếu bạn nhận được những quả trứng Metamon hiếm bị vỡ, bạn có thể nhận được Metamon hoặc Kim cương hiếm với một số tỷ lệ cược. Tỷ lệ cược sẽ không được công bố. Bạn phải chơi để biết.

Tổng nguồn cung cấp và việc sử dụng ba hộp Kim cương màu đã được xác định lại.

Kim cương tím NFT

Item

Tổng cung

Rarity

Số lượng

Phân phối
ban đầu

Ghi chú

1

100,000

/

20,000

Airdrop

Airdrop 12,00 cho chủ sở hữu MPB. Airdrop cho những người chiến thắng trò chơi mỗi tuần.

2

30,000

Farm

Ngày 13 tháng 9 năm 1.000 cho trang trại. Nhiều hơn sẽ được phát hành theo đợt.

3

50,000

Phần thưởng
trong trò chơi

Bạn sẽ nhận được các mảnh vỡ trứng Metamon làm phần thưởng trong trò chơi. Nếu bạn nhận được những quả trứng Metamon hiếm bị vỡ, bạn có thể nhận được Metamon hoặc Kim cương hiếm với một số tỷ lệ cược. Tỷ lệ cược sẽ không được công bố. Bạn phải chơi để biết.

Hộp kim cương tím sẽ không có trong phiên bản Beta (ngày 20 tháng 9). Nó sẽ hoạt động trong phiên bản 1.0. (Ngày 30 tháng 9)

Kim cương đen NFT

Item

Tổng cung

Rarity

Số lượng

Phân phối
ban đầu

Ghi chú

1

1,000,000

/

100,000

Airdrop

Airdrop cho những người chiến thắng trò chơi mỗi tuần. Và một số airdrop để tiếp thị và vận hành.

2

300,000

Farm

TBD

3

200,000

Sale

Ngày 26 tháng 8, bán được 15.000 trên thị trường binance NFT. Số còn lại được bán trên thị trường RACA khi chúng tôi ra mắt trò chơi phiên bản 2.0. Bạn luôn phải sử dụng RACA để mua. Giá sẽ cố định ở mức 100.000 RACA để nhận được một hộp Kim cương đen.

4

400,000

Phần thưởng
trong trò chơi

Bạn sẽ nhận được các mảnh vỡ trứng Metamon làm phần thưởng trong trò chơi. Nếu bạn nhận được những quả trứng Metamon hiếm bị vỡ, bạn có thể nhận được Metamon hoặc Kim cương hiếm với một số tỷ lệ cược. Tỷ lệ cược sẽ không được công bố. Bạn phải chơi để biết.

Hộp kim cương đen sẽ không tồn tại cho đến phiên bản 2.0. (30/11.TBD)

Kiss-up dogs NFT( Ra mắt vào ngày 30 tháng 11)

Tổng cung

Khan hiếm

Số lượng

Phân phối
ban đầu

Ghi chú

10,000

R

Kiss to
funny doge

5,000

Farm

TBD

5,000

Phần thưởng
trong trò chơi

Chỉ những người sở hữu R, SR, SSR Metamon và SR, SSR kiss doge. Người giữ có thể nhận được kiss doge R làm phần thưởng trong trò chơi. Các quy tắc sẽ được công bố khi chúng tôi phát hành phiên bản 2.0 vào khoảng ngày 30 tháng 11.

                  149

SR
Funny
doge

149

Đã bán

Bán hết vào ngày 26 tháng 8 trên thị trường Binance NFT

                      1

SSR
Fun
doge

1

Đã bán

Bán hết vào ngày 26 tháng 8 trên thị trường Binance NFT

Nâng cấp:
Kiss to funny doge : tiêu tốn 40 viên kim cương để lên cấp
Funny doge: Cấp độ 1-10. Nó sẽ tiêu tốn 30 kim cương để lên cấp một cấp( cần 300 kim cương để max cấp)
Fun doge : Cấp độ 1-10. Nó sẽ tiêu tốn 30 kim cương để lên cấp một cấp( cần 300 kim cương để max cấp)
Sẽ có giá 100 kim cương cho một con chó hôn đạt cấp độ cao nhất
Kiss-up Dog sẽ không được phát hành cho đến phiên bản 2.0. (30 tháng 11. TBD)

Potions NFT (Lọ thuốc hay có thể gọi lọ phép thuật)

Tổng cung

Function

Số lượng

Phân phối
ban đầu

Ghi chú

Vô hạn

Thuốc tăng cấp

Vô hạn

Farm and Phần thưởng trong trò chơi

Ngày 13 tháng 9: stake 1.000. Nhiều hơn sẽ được phát hành theo đợt.
N-Metamon: Tổng cộng 60 cấp. Mỗi lần lên cấp cần phải tiêu thụ một lọ thuốc(cần 60 lọ max).
R- Metamon: Tổng cộng 60 cấp. Mỗi lần lên cấp cần phải tiêu thụ 10 Độc dược và 1 hộp Kim cương màu vàng.(cần 600 lọ và 60 kim cương vàng max).
SR và SSR- Metamon: Tổng cộng 60 cấp. Mỗi lần lên cấp cần phải tiêu thụ 100 Lọ thuốc và 10 hộp Kim cương màu tím.(cần 6000 lọ và 600 kim cương tím max).
Potions(lọ thuốc ) và kim cương chỉ là những vật phẩm cần thiết để thực hiện việc tăng cấp. Metamon cần tích lũy kinh nghiệm thử thách để lên cấp (chi tiết có trong phần giới thiệu 'Gameplay').

Vô hạn

Thuốc may mắn

Vô hạn

Farm and Phần thưởng trong trò chơi

Luck Potion sẽ cải thiện thuộc tính Luck.
Thuộc tính May mắn càng cao, cơ hội các thuộc tính khác tạo ra các đòn chí mạng càng lớn.

Vô hạn

Thuốc dũng cảm

Vô hạn

Farm and Phần thưởng trong trò chơi

Courage Potion sẽ cải thiện thuộc tính lòng can đảm.
Thuộc tính dũng cảm là thuộc tính phòng thủ. Khi Metamon của người chơi bị thách thức, giá trị can đảm sẽ tăng sức đề kháng của Metamon, dẫn đến việc phản công và có cơ hội nhận được vật phẩm (chi tiết có trong phần giới thiệu 'Gameplay').

Vô hạn

Thuốc xấu xí

Vô hạn

Farm and Phần thưởng trong trò chơi

Grimace Potion sẽ cải thiện Thuộc tính xấu.
Thuộc tính xấu là một thuộc tính gây khó chịu. Giá trị xấu làm tăng tỷ lệ thành công của thử thách. Thuốc nhăn mặt sẽ cải thiện thuộc tính này

Vô hạn

Thuốc cơ thể

Vô hạn

Farm and Phần thưởng trong trò chơi

Body Potion sẽ cải thiện thuộc tính Body Hiến thân.
Thuộc tính hiến thân là thuộc tính công kích. Giá trị hiến thân làm tăng tỷ lệ thành công của thử thách

Vô hạn

Thuốc tàng hình

Vô hạn

Farm and Phần thưởng trong trò chơi

Stealth Potion sẽ cải thiện thuộc tính Stealth.
Thuộc tính tàng hình là thuộc tính phòng thủ. Metamons có một cơ hội nhất định là vô hình trong quá trình bị thách thức, khiến người thách thức thất bại, dẫn đến việc phản công và có cơ hội nhận được vật phẩm (chi tiết có trong phần giới thiệu 'Gameplay').

potions sẽ không có trong phiên bản Beta. Nó sẽ hoạt động trong Phiên bản 1.0(ngày 30.9)

Rương kho báu  (Non-NFT)

Tổng cung

Function

Số lượng

Phân phối
ban đầu

Ghi chú

/

/

/

Phần thưởng
trong trò chơi

Có ba Đấu trường phù hợp với các cấp độ khác nhau của Metamons, Chiến trường sơ cấp (Lv1-Lv20), Chiến trường trung cấp (Lv21-Lv40), Chiến trường nâng cao (Lv41-Lv60). League càng cao, phần thưởng càng lớn.
• Tiểu chiến trường: Khi tiêu hao RACA sẽ rơi ra 1 rương đồng, có cơ hội rơi ra rương bạc. (Tỷ lệ cược sẽ được thông báo sau)
• Chiến trường trung gian: Khi tiêu hao RACA sẽ rơi ra 1 rương bạc, có xác suất rơi ra rương vàng. (Tỷ lệ cược sẽ được thông báo sau)
• Chiến trường nâng cao: Khi tiêu hao RACA sẽ rơi ra 1 rương vàng, có cơ hội rơi ra rương hiếm. (Tỷ lệ cược sẽ được thông báo sau)
Sẽ có 0-N Metamon Egg vỡ trong kho báu bằng đồng, 1N-2N Metamon Egg vỡ trong kho báu bạc, 2N-3N Metamon Egg vỡ trong kho báu vàng và 3N-4N Rare Metamon Egg vỡ trong kho báu hiếm. (Số 'N' và tỷ lệ cược sẽ được thông báo sau)

 

Lands NFT( Đất NFT kí hiệu MML)

Tổng cung

Function

Số lượng

Phân phối
ban đầu

10,000

/

10,000

Bán trên Bakeryswap vào ngày 26 tháng 8.

Trang trại MML:
3 Đất có thể stake một Đất trong 3 tháng.
1 Đất có thể stake một Đất trong 12 tháng
10 Đất có thể stake một Metamon quý hiếm trong 3 tháng.
MML có thể cải thiện tỷ lệ nhận được một Metamon hiếm khi bạn mở một quả trứng Metamon hiếm lên 10%
Chúng tôi sẽ có môi trường Metaverse ánh xạ 3D cho những người nắm giữ MML với mạng xã hội vào tháng 11. Nó nằm trong trò chơi <Metamon>. Phiên bản hoạt động đầy đủ của Metaverse sẽ sẵn sàng vào khoảng tháng 3 năm 2022.

       

Bake Musk Mixe - BMM ( NFT bánh )

Tổng cung

Function

Số lượng

Phân phối
ban đầu

10,000

/

10,000

Bán trên Bakeryswap vào ngày 26 tháng 8.

BMM stake được 1 triệu RACA trong 1 năm. nếu ai không stake thì những người còn lại sẽ stake được cao hơn 1 triệu( ví dụ 10.000 bánh stake 1 năm được 10 tỷ Raca, tuy nhiên nếu ai không stake thì 10 tỷ đó lại chia đều cho những người stake bánh)

BMM có thể cải thiện tỷ lệ nhận được một Metamon hiếm khi bạn mở một trứng Metamon hiếm lên 5%
Chúng tôi sẽ có một môi trường Metaverse lập bản đồ 3D cho những người nắm giữ BMM với mạng xã hội vào tháng 11. Nó nằm trong trò chơi <Metamon>. Phiên bản hoạt động đầy đủ của Metaverse sẽ sẵn sàng vào khoảng tháng 3 năm 2022.

Potion (thuốc phép)

Potion (thuốc phép) dành cho Metamon thường để tăng cấp từ Cấp 1 đến cấp 60.

Mỗi lần lên cấp tốn 1 Potion. Để đạt được cấp cao nhất trong Metamon 1.0 sẽ tốn 60 potion.

Chúng tôi chưa có kế hoạch bán thuốc. Bạn có thể nhận potion bằng cách trồng trọt hoặc nhận chúng miễn phí trong trò chơi.

Và bạn có thể mua từ những người chơi khác trên RACA Market

Không có giới hạn nguồn cung cấp thuốc. Potion hoạt động giống như SLP trong Axie Infinity.

Người chơi có thể nhận được phần thưởng độc dược trong trò chơi và bán trên thị trường RACA NFT.

 

Kim Cương màu vàng

Kim Cương màu vàng dành cho Metamon Hiếm để tăng cấp từ Cấp 1 đến cấp 60. Mỗi lần tăng cấp có giá 1 hộp kim cương màu vàng.

Tổng nguồn cung cấp cho R Metamon là 20.000. Tổng nguồn cung cho Kim cương vàng là 1 triệu hộp.

Số hộp Kim cương còn thiếu là 200.000 hộp.

Khi một Metamons quý hiếm tiêu thụ một số kim cương, những viên kim cương đó sẽ bị đốt cháy.

 

Kim cương tím

Kim cương tím dành cho Metamon SR (200) và SSR (20) để tăng cấp. Mỗi lần lên cấp tốn 10 NFT kim cương tím.

Tổng nguồn cung cấp cho các hộp kim cương tím là 100.000. Số lượng thiếu là 21200 hộp.

 

Kim cương đen

Kim cương đen dành cho chó hôn để lên cấp (chó hay liếm nên gọi chó hôn, chứ đừng nghĩ lung tung gì nhé).

Tổng nguồn cung là 1.000.000 kim cương.

Tổng nguồn cung cho chó biết hôn là 10.150 con. Mỗi chú chó hôn sẽ tiêu tốn 100 hộp kim cương để đạt cấp độ cao nhất.

Sự thiếu hụt là 15.000 hộp kim cương đen

Những con chó hôn sẽ không có trong trò chơi <Metamon> 1.0. Họ sẽ ở trong trò chơi 2.0.

Chúng tôi tin rằng Binance sẽ cho phép người thu tiền rút NFT vào ví riêng của họ bằng cách chúng tôi phát hành trò chơi 2.0 của mình.

 

Kissing dog Tăng cấp:

Kiss to funny dog Lên Funny Dog( chó thường lên chó hài cần 40 kim cương, tổng 10 cấp mỗi cấp 4 kim cương)

Funny Dog lên Fun dog cấp ( chó hài lên chó vui cần 30 kim cương, tổng 10 cấp mỗi cấp 3 kim cương)

Fun dog ( chó vui lên max cấp cần 30 kim cương, tổng là 10 cấp)

Mỗi ngày chó ăn được 1 viên và cần 100 ngày để max cấp

Sẽ có giá 100 kim cương cho một con chó thường lên cấp cao nhất của chó vui

 

Contract

Raca : 0x12BB890508c125661E03b09EC06E404bc9289040
Mother Box (MPB) : 0x061c6eeca7b14cf4ec1b190dd879008dd7d7e470
Bread Community Card (BMM): 0x6efdd0380c9dde9c50ae99669d8ffd9439efcdbd
Doge land card (MML) : 0xb5665e1038c4e17c58ab55b5c591fab52ce83fc4
Yellow Diamond Box (MDB): 0x872028d15bd53d11561856909d4d3eaa4e846b64
Purple Diamond Box (MDB) : 0x067c327cf85aa843cc52e89664f9fcb26bc68944
Metamon Yuan Beast (MNM) : 0xbe96ee936c45b4cc8c65b803c851d1d4ed15a27b
Astronaut Dog (SNDOG) : 0x406f9a5779571e2d8abefb367cdc90d848b88471

 

TELEGRAM : @JONYNGUYEN

Radio Caca <Metamons> (game thủ cần chú ý)


Thông tin cơ bản về RACA


Thông tin cơ bản về hộp bí ẩn của Maye Musk - Matrix Plus Box - MPB


Thông tin cơ bản về Metaverse - USM


Chó và kim cương


BMM - Bake Musk Mixe


Hướng Dẫn Farm và stake


Contract BMM - MML - MPB - RACA - MDB...vv