- Website : https://www.radiocaca.com/home
- Website Việt Nam : https://www.radiocaca.top
- Medium : https://www.radiocaca.medium.com (cần phải cài phần mềm vpn mới xem được)
- Twitter : https://twitter.com/RadioCacaNFT
- Twitter Vitaliy : https://twitter.com/vitaliy_usm?s=21

- Twitter Usm Metaverse : https://twitter.com/usmverse?s=21
- Telegram Global : https://t.me/RadioCaca
- Telegram Việt Nam: https://t.me/RadioCacaVN
- Facebook Việt Nam:
- Contract
- Char :
(Có rất nhiều nhóm giả mạo nên đề nghị mọi người click theo đường link trên để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra)
Thông tin cơ bản về hộp bí ẩn của Maye Musk - Matrix Plus Box - MPB

Contract

Raca : 0x12BB890508c125661E03b09EC06E404bc9289040
Mother Box (MPB) - Hộp mẹ: 0x061c6eeca7b14cf4ec1b190dd879008dd7d7e470
Doge land card (MML) - Đất: 0xb5665e1038c4e17c58ab55b5c591fab52ce83fc4
Purple Diamond Box (MDB) - Kim cương tím : 0x067c327cf85aa843cc52e89664f9fcb26bc68944
Yellow Diamond Box (MDB) - Kim cương vàng : 0x872028d15bd53d11561856909d4d3eaa4e846b64
Metamon Yuan Beast (MNM) - Menamon : 0xbe96ee936c45b4cc8c65b803c851d1d4ed15a27b
Astronaut Dog (SNDOG) - NFT Spacex dog: 0x406f9a5779571e2d8abefb367cdc90d848b88471
Bread Community Card (BMM) - Bánh sàn Bakeswap : 0x6efdd0380c9dde9c50ae99669d8ffd9439efcdbd

TELEGRAM : @JONYNGUYEN

Radio Caca <Metamons> (game thủ cần chú ý)


Thông tin cơ bản về RACA


Thông tin cơ bản về hộp bí ẩn của Maye Musk - Matrix Plus Box - MPB


Thông tin cơ bản về Metaverse - USM


Chó và kim cương


BMM - Bake Musk Mixe


Hướng Dẫn Farm và stake


Contract BMM - MML - MPB - RACA - MDB...vv